MISSIE
Vanuit de wens bij te dragen aan een betere samenleving verleent Stichting Casterenhoeve financiƫle steun aan organisaties die gericht zijn op ondersteuning van het algemeen maatschappelijk belang. Doel van de stichting is om maatschappelijke projecten te bevorderen op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs en cultuur.

DONATIEBELEID
Jaarlijks wordt het budget vastgesteld voor de gewenste omvang van de donaties. 
Daarbij wordt het ingebracht vermogen als uitganspunt genomen.

BELEGGINGSBELEID
Doelstelling is vermogensbehoud en zekerstelling van een regelmatige kasstroom nodig voor de financiering van de jaarlijkse donaties. In het beleggingsbeleid is de bepaling opgenomen om jaarlijks een bepaald bedrag van het vermogen te reserveren, zodanig dat het vermogen niet wordt aangetast door inflatie en in de toekomst in dezelfde mate uitkeringen kunnen worden gedaan. Daarnaast bevat het beleggingsbeleid richtlijnen waarbinnen belegd mag worden.