Bestuur

Het bestuur van Stichting Casterenshoeve bestaat uit 3 leden. 
Dit zijn:

• De heer G.F.S.M. (Geert) Terwindt, voorzitter
• Mevrouw  A.H.M. (Agnes) Kortmann-Huijsmans, lid
• De heer F.G.A. (Frans) Bosman, penningmeester en secretaris

Het bestuur wordt bijgestaan door een raad van advies, waarin 6 personen zitting hebben. Het bestuur vergadert vier keer per jaar. Inzendingen van aanvragen tot uiterlijk 21 dagen vóór de vergadering kunnen nog behandeld worden in de eerstvolgende vergadering.

Het vergaderschema voor 2019 is:
13 april
6 juli
5 oktober
7 december

De eerste vergadering in 2020:
18 april