Bestuur

Het bestuur van Stichting Casterenshoeve bestaat uit 3 leden. 
Dit zijn:

• De heer G.F.S.M. (Geert) Terwindt, voorzitter
• Mevrouw  A.H.M. (Agnes) Kortmann-Huijsmans, lid
• De heer F.G.A. (Frans) Bosman, penningmeester en secretaris

Het bestuur wordt bijgestaan door een raad van advies waarin 6 personen zitting hebben. Het bestuur vergadert 5 keer per jaar. Inzendingen van aanvragen tot uiterlijk 15 dagen vóór de vergadering kunnen nog behandeld worden in de eerstvolgende vergadering. Het vergaderschema 2017 is: 14 januari, 8 februari, 1 juli, 30 september en 9 december.