Bestuur Het bestuur van Stichting Casterenshoeve bestaat uit 3 leden. Dit zijn: ♣	De heer G.F.S.M. (Geert) Terwindt, voorzitter ♣	Mevrouw  A.H.M. (Agnes) Kortmann-Huijsmans, lid ♣	De heer F.G.A. (Frans) Bosman, penningmeester en secretaris Het bestuur wordt bijgestaan door een raad van advies bestaande uit 6 personen . Het bestuur vergadert 4 keer per jaar aan het begin van elk kwartaal.