Verslag van het bestuur

Stichting Casterenshoeve is eind 2005 opgericht als goede doelen vermogensfonds. Het doel van de stichting bij oprichting was het financieel ondersteunen van organisaties en instellingen op het gebied van onderwijs, cultuur en gezondheid. De stichting werkt landelijk met een voorkeur voor Nijmegen en omstreken. Het ondersteunen van projecten in het buitenland is niet uitgesloten, indien deze goed gevolgd kunnen worden. De stichting streeft er naar om een wezenlijke bijdrage aan een project te leveren. Geen donaties worden daarom gedaan aan individuen of aanvragen die de dekking van exploitatietekorten tot doel hebben. Om dezelfde reden vallen bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek in de gezondheidszorg alsmede aan projecten en initiatieven die kunnen rekenen op grote maatschappelijke aandacht dan wel steun van de overheid buiten de doelstelling van de stichting.

De stichting is opgenomen in het Fondsenboek van de Vereniging van Fondsen in Nederland. Daarin staat naast de belangrijkste gegevens van de stichting de procedure beschreven om voor een subsidie in aanmerking te komen. De Stichting heeft van de Belastingdienst de ANBI status verkregen en voldoet in 2015 met 92,6% aan het 90%-criterium (2014: 90,5%).
In december 2013 is de internetpagina van de stichting onder de naam www.casterenshoeve.nl op het web geplaatst conform de transparantie-eisen van de overheid.

Het Bestuur bestaat uit drie leden, welk aantal overeenkomt met het statutair vereiste minimum aantal leden. Het Bestuur wordt bijgestaan door een uit zes leden bestaande Raad van Advies.

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door schenkingen, erfstellingen en andere verkrijgingen.

Het beleggingsbeleid is gericht op vermogensbehoud op lange termijn en zekerstelling van een regelmatige kasstroom. Gezien de in de komende jaren te verwachten toename van het vermogen is besloten te beleggen in aandelen of trackers op aandelen.

Het Bestuur en de Raad van Advies zijn in het verslagjaar vier keer bijeengekomen, waarbij  132 aanvragen behandeld zijn. Van dit aantal werden uiteindelijk 32 aanvragen gehonoreerd voor een totaal bedrag van € 129.348. Vanaf de oprichting van de Stichting tot en met ultimo 2015 is voor een bedrag van € 695.797 aan donaties toegekend, waarvan 39% gerelateerd was aan gezondheidszorg, 39% aan onderwijs en 22% aan cultuur. Van deze donaties is 68% aan Nederlandse projecten besteed en 32% aan buitenlandse projecten.


De Stichting was afgelopen jaren actief op verschillende terreinen. Om een indruk te geven vermelden wij graag de volgende projecten die op onze steun konden rekenen:


Stichting Nederlandse Filmacademie / 
project ‘Grijs is ook een Kleur’
Dit filmproject brengt een moeilijk onderwerp ter sprake dat gaat over depressiviteit en het besef dat het leven niet voor iedereen is weggelegd. De titel van deze film slaat op de grijze, sombere fase waarin de oudere broer van Cato, een meisje van dertien, zich bevindt. Zij probeert tevergeefs een manier te vinden om haar suïcidale, oudere broer gelukkig te maken. De film zal in en rond Nijmegen gedraaid worden. KRO-NCRV zal als publieke omroep aan deze film verbonden zijn. 


Stichting Vier het Leven
Stichting Vier het Leven
Bij Vier het Leven vergroten vitale ouderen het netwerk van alleenstaande, minder mobiele ouderen in een kwetsbare situatie door ze mee uit te nemen naar theater en concertzaal. Het doel is eenzaamheid en kwetsbaarheid van ouderen te verminderen. Vanuit een toenemende vraag wilt Vier het Leven het aanbod verder uitbreiden met bezoeken aan bioscopen en musea. Wij hebben financiële steun toegezegd aan het initiatief om verbreding van het aanbod met een volwaardig programma de komende periode van twee jaar ook in de regio Gelderland mogelijk te maken. 


Stichting Macheo
Macheo Children’s Centre stelt zich ten doel om de omstandigheden van opgroeiende kinderen in Kenia te verbeteren. Een aantal van haar programma’s zijn gericht om voor kwetsbare kinderen uit arme gezinnen de toegang tot het basisonderwijs te vergemakkelijken. Vanwege de afstanden is in Kenia vervoer nodig om naar school te gaan. Dit geldt ook voor de schoolgaande kinderen in de plaats Thika, voor wie wij de aanschaf van een tweedehands stationwagen financieel mogelijk hebben gemaakt.


Stichting Cord South Soudan
Cord South Soudan is een NGO die als missie heeft om de levensstandaard van de mensen in platteland van Zuid Soudan te verbeteren. Door decennialange oorlogen ontbreekt het daar aan de meest basale voorzieningen en heeft een groot deel van de bevolking niet de kans gehad om naar school te gaan. Om hier wat aan te doen is gestart met de herbouw en uitbreiding van de basisschool in Longamere,  waar naast basis onderwijs ook volwassenonderwijs wordt gegeven. Stichting Casterenshoeve heeft een donatie gegeven om de training van docenten en de aanschaf van schoolbenodigdheden te realiseren.


Stichting HSPA
Health Promotion South Africa Trust is een non-profitorganisatie die als doel heeft het geven van basis gezondheidsvoorlichting en training aan de bewoners van de townships van Zuidelijk Afrika. Onder het motto “preventie door educatie” worden 25 nieuwe health promotors opgeleid. Zij gaan voorlichting geven aan vijf lagere scholen die verspreid zijn over 11 townships. Stichting Casterenshoeve heeft een bijdrage geleverd aan de opleidingskosten gedurende een jaar. 


Stichting Special Olympics
Begin juli 2016 worden de ‘Special Olympics Nationale Spelen’ in Nijmegen, Groesbeek en Wijchen georganiseerd voor mensen met een verstandelijke handicap. Sporters vanaf 8 jaar mogen meedoen aan verschillende toernooisporten en deelname aan de wandel3daagse is voor iedereen mogelijk. In totaal zullen er meer dan 2.000 sporters, 1000 begeleiders en 1500 vrijwilligers actief zijn. Het doel is gericht op een brede maatschappelijke verankering voor aangepast sporten voor mensen met een verstandelijke beperking. Het is een grootschalig en sympathiek project, waar wij als Nijmeegse stichting graag een bijdrage aan willen leveren

Nijmegen, 2 april 2016

Het Bestuur